Fem måter bedrifter kan bruke SOME

En bedrift kan bruke sosiale medier til verdiskaping på fem områder.

Disse er markedsinnsikt, markedskommunikasjon, salg, kundeservice og støtte, samt produktutvikling og innovasjon.

Lytte til markedet
Bedrifter som ønsker å få innsikt i sine kunder kan bruke sosiale medier til i lytte til kundene og se hva de ønsker. Ved å lese kundeomtaler, eller samtaler mellom kunder på sosiale medier, kan man få innsikt i markedet og etterspørsel. Denne informasjonen kan bedriften bruke videre i både markedsføring og i produktutvikling.

Snakke med kundene
Bedrifter som ønsker en større digital tilstedeværelse og samspill med kundene, bør i tillegg til å lytte til hva kunder sier om bedriften på sosiale medier, snakke MED kundene sine på sosiale medier.

Skape engasjement
Ved å lytte til og snakke med kunder kan man skape engasjerende og gode tilhengere. Engasjerte kunder sprer ofte god WOM og kan være med på å øke bedriftens salg.

Online kundestøtte 
I tillegg kan bedrifter spare mye tid og kostnader ved å legge til rette for kundeservice på sosiale medier.

Produktutvikling
Har man gode tilhengere og engasjerte kunder kan man bygge på dette ved å “omfavne” kundene og la dem bli med i utviklingen av nye produkter. Man kan la kunder komme med ideer selv eller bruke sosiale medier til å velge nye farger og design på gamle klassikere.

 

Det er altså mulig å bruke sosiale medier på flere måter enn bare markedsføring og slag, og det kan gi mye gratis innsikt og informasjon til bedriften.

 

 

// Kilder:
Groundswell (Li & Bernoff, 2011)
Digital forretningsforståelse (Heggenes, 2017)